zihinsel iş yükü

(Alm. mentale Belastung; Fr. charge de travail mental, f; İng. mental work load) endst. 1. Çalışmanın işgören zihni üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerinin toplamı. 2. Bir insanın bellek, dikkat, öğrenme ve algı gibi zihinsel yetileri ile yaptığı işin zihinsel gerekleri

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*