zihinsel ergonomi

(Alm. kognitive Ergonomie; Fr. ergonomie cognitive; İng. cognitive ergonomics) endst. İnsanla sistemin diğer öğeleri arasındaki etkileşimlerin insanın algı, bellek, bilgi işleme, muhakeme ve motor tepkisi gibi zihinsel özelliklerine uyumluluğunu irdeleyen ve zihinsel iş yükü, karar verme, insan-bilgisayar etkileşimi, insan güvenilirliği, iş stresi ve benzeri konuları ele alan

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*