zayıf kusursuz çizge teoremi

(Fr. théorème faible de graphes parfaits, m; İng. weak perfect graph theorem) endst. Bir çizgenin, ancak ve ancak tümleri kusursuz ise kendisinin de kusursuz olduğunu gösteren teorem.

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*