veri kümesi

(Alm. Datenbestand, m; Datensatz, m; Fr. ensemble de données, m; jeu de données, m; İng. data set; dataset) 1. blşm. Bir bilgisayar işletim sisteminin belirli yöntemleriyle erişilen ve kaydedilen veri grubu. 2. endst. 1. Benzer ve bağıntılı değişkenlerin bir araya toplanması ile oluşturulan sayısal ve kategorik değerler kümesi.2. Genelde iki boyutlu bir tablo olarak sunulan, sütunların kategorileri, satırların özellikleri belirlediği veriler. [1]

Bir veri kümesi, bir veri koleksiyonudur. Çoğunlukla bir veri kümesi, tek bir veri tabanı tablosunun içeriğine sahiptir veya tek bir istatistiksel veri matrisine karşılık gelir; burada, tablonun her sütunu belirli bir değişkeni temsil eder ve her satır söz konusu veri kümesinin belirli bir üyesine karşılık gelir. Veri kümesi, veri kümesinin her bir üyesi için bir nesnenin yüksekliği ve ağırlığı gibi değişkenlerin her birinin değerlerini listeler. Her bir değer bir referans noktası olarak bilinir. Veri kümesi, satır sayısına karşılık gelen bir veya daha fazla üye için veri içerebilir. [2]

Matematikte kullanılan köşeli parantezlerle ayırt edilen basit sayı grubu. [3]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/Data_set

[3]:http://www.businessdictionary.com/definition/data-set.html

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*