veri bilimi

(Fr. science de données, f; İng. data science) endst. Bilinen veri analizi tekniklerinin yanında simülasyon, optimizasyon, ileri istatistik, yapay zeka, psikoloji ve karar verme modelleri gibi alanların da yardımıyla, genellikle geniş ölçekli verilerin incelenmesi ve sonuçlarının uygulamaya geçirilmesiyle ilgilenen bilim dalı. [1]

Veri tabanlı bilim olarak da bilinen veri bilimi, yapılandırılmış veya yapılandırılmamış çeşitli şekillerde verilerden bilgi almak için bilimsel yöntemler, süreçler ve sistemler konusunda disiplinler arası bir alandır.

Veri bilimi, gerçek fenomeni anlamak ve analiz etmek için veri ile “istatistik, veri analizi ve bunlarla ilgili yöntemleri birleştiren bilim dalıdır.” Matematik, istatistik, bilgi bilimi ve bilgisayar bilimleri alanlarında, özellikle makine öğrenimi, sınıflandırma, küme analizi, veri madenciliği, veri tabanları ve görselleştirme alt alanlarından pek çok alanda çizilen teknikler ve teoriler kullanılmaktadır. [2]

Büyük miktarda karmaşık veriden anlamlı bilgiler sağlamayı amaçlayan büyük veri alanı. Veri bilimi, verilerin karar verme amacıyla yorumlanması için istatistik ve hesaplamadaki farklı çalışma alanlarını birleştirir. [3]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/Data_science

[3]:http://www.investopedia.com/terms/d/data-science.asp

 

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*