üretim süreci

(Alm. Produktionsverfahren, n; Fr. processus de production, m; İng. production process) endst. Bir ürünün üretilmesi için gerekli mekanik veya kimyasal işlemler bütünü. [1]

Bir ürün oluşturmak için kullanılan mekanik veya kimyasal adımlardır. Genellikle aynı maddenin
birden fazla birimini oluşturmak için tekrarlanır. Genellikle ürünü oluşturmak için hammadde, makine
ve insan gücünün kullanılmasını içerir. [2]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/production-process.html

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*