üretim maliyeti

1. (Alm. Fertigungskosten, pl; Herstellkosten, pl; Fr. coût de production, m; İng. factory cost; manufacturing cost; output cost; production cost) endst. Bir malın veya hizmetin üretimi, montajı ve testi için harcanan doğrudan malzeme ve işçilik giderlerinin yanında üretim genel giderlerin toplamı. 2. (Alm. Kosten der Produktion, pl; Produktionskosten, pl; Fr. coût de production, m; İng. cost of production) tar. Üretim için kullanılan girdilere yapılmış olan ödemelerin toplamı. [1]

Üretim maliyeti, bir mal üretirken veya bir hizmet sunarken bir işletmenin maruz kaldığı
maliyeti ifade eder. Üretim maliyetleri, işçilik, hammadde, tüketilebilir imalat malzemeleri ve
genel masraflar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmayan çeşitli giderleri içerir. Buna
ek olarak, devlet tarafından alınan herhangi bir vergi veya hammadde ayrıştırma
şirketlerinden kaynaklanan telif ücretleri de üretim maliyeti olarak kabul edilir. [2]

Bir firma için doğrudan gelir üreten mal veya hizmetlerin yapılması veya edinilmesi ile ilgili
maliyetler. Doğrudan maliyetler ve dolaylı maliyetlerden oluşur. Doğrudan maliyetler, bir
ürünün oluşturulması için izlenebilir olan, malzeme ve işçilik maliyetlerini kapsayan
maliyetlerdir; dolaylı maliyetleri ise üründe takip edilemeyen masraflardır. [3]

Üretim maliyeti, bir ürünün hazırlanması sürecinde tüketilen tüm kaynakların maliyetinin toplamıdır. Üretim maliyeti; direkt malzeme maliyeti, direkt işçilik maliyeti ve üretim giderleri olmak üzere üç kategoriye ayrılır:

  • Direk Malzeme Maliyeti: Bitmiş ürünün bir parçası haline gelen hammaddedir.
  • Direk İşçilik Maliyeti: Üretim biriminde çalışan işçilerin maliyetidir.
  • Üretim Giderleri: Doğrudan malzeme maliyeti ya da doğrudan işçilik maliyeti olmayan imalat
    maliyetidir. [4]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.investopedia.com/terms/p/production-cost.asp

[3]:http://www.businessdictionary.com/definition/cost-of-production.html

[4]:https://en.wikipedia.org/wiki/Manufacturing_cost

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*