son giren ilk çıkar

(Alm. LIFO-Methode, f; Fr. dernier entré; premier sorti; İng. last in first out; LIFO) endst. Kuyruk teorisinde ve bilgisayar biliminde, bir kuyruğa en son dahil olan elemanın ilk olarak kuyruk sisteminden ayrılmasını sağlayan kuyruk disiplini ya da bellek modeli. [1]

En son satın alınan malların (en sonuncusu) ilk önce satıldığı veya kullanıldığı varsayımına dayanan envanter değerlendirme metodu. [2]

“LIFO”, son giren ilk çıkışı, en son üretilen kalemlerin satılması. [3]

Son giren ilk çıkar (LIFO), en son üretilen veya edinilen varlıkların ilk önce kullanıldığı, satıldığı veya elden çıkarıldığını varsayan bir varlık yönetimi ve değerleme yöntemidir; LIFO, bir işletmenin önce en yeni envanterini sattığını, kullandığını veya elden çıkardığını varsayar. Bir varlık, edinilenin altında satılırsa aradaki fark, bir sermaye kaybı olarak kabul edilir. Bir varlık, elde edilenden daha fazla bir miktarda satılırsa, bu fark bir sermaye kazancı olarak kabul edilir. [4]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/last-in-first-out-LIFO.html

[3]:https://en.wikipedia.org/wiki/FIFO_and_LIFO_accounting

[4]:http://www.investopedia.com/terms/l/lifo.asp

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*