serbest dolaşımlı atölye çizelgelemesi

(Alm. offene Werkstattsteuerung; Fr. ordonnancement d’atelier ouvert, m; İng. open shop scheduling) endst. Belli bir performans ölçütünü eniyileyecek biçimde, üretim rotası kısıtlaması olmaksızın işlerin imalat atölyesinde yer alan makinelerde hangi sıra ve zamanda gerçekleneceğinin belirlenmesi, açık atölye çizelgelemesi. [1]

Teorik bilgisayar bilimi ve yöneylem araştırmasında serbest dolaşımlı atölye çizelgeleme problemi (OSSP), belirli bir dizi işin, belirli bir zaman aralığında, her birinin belirli iş istasyonlarında, her birinde isteğe bağlı bir sıraya göre işlenmesinin gerektiği bir zamanlama problemidir; ve amaç her iş istasyonunda her bir işin ne zaman işleneceğini belirlemektir. Sorun ilk kez Teofilo F. Gonzalez ve Sartaj Sahni tarafından 1976 yılında incelenmiştir.

Tanım

Daha açık bir ifadeyle, serbest dolaşımlı atölye çizelgeleme probleminin girdisi, bir dizi ‘’n’’ adet iş, bir başka ‘’m’’ adet iş istasyonu kümesi ve her işyerinin her iş istasyonunda harcaması gereken süreyi (muhtemelen sıfır) gösteren iki boyutlu bir tablodan oluşur. Her bir iş yalnızca bir seferde sadece bir iş istasyonunda işlenebilir ve her iş istasyonu aynı anda yalnızca bir işi işleyebilir. Bununla birlikte, atölye çizelgeleme probleminden farklı olarak, işleme adımlarının gerçekleşme sırası serbestçe değişebilir. Hedef, her iş istasyonunda işlenecek her iş için bir zaman atamak ve böylece aynı iş istasyonuna aynı anda iki iş atanmamakta, bir iş aynı anda farklı iş istasyonlarına atanmamakta ve her iş farklı iş istasyonlarına istenen süre boyunca atanmaktadır. Bir çözümün kalitesinin genellikle ölçütü, zamanlamanın başlangıcından (bir işin bir iş istasyonuna atanması) sonuna kadar geçen tamamlanma süresidir (son iş istasyonunda son işin bitirme zamanı). [2]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/Open-shop_scheduling

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*