sanayileşme

(Alm. Industrialisierung, f; Fr. industrialisation, f; İng. industrialization) endst. Bir bölgede ya da ülkede sanayi etkinliklerini ön plana çıkarmak için yapılan sosyal, ekonomik ve mühendisliğe ilişkin çalışmaların tümü. [1]

Fabrika üretimine, işbölümüne, belirli coğrafi bölgelerdeki endüstrilerin ve nüfusun yoğunlaşmasına ve kentleşmeye dayanan sürekli ekonomik kalkınma. [2]

Sanayileşme, bir ekonominin imalat amacıyla geniş çapta yeniden organizasyonunu içeren,belirli bir insan topluluğunu var olan tarım toplumundan endüstriyel bir topluluk haline getiren sosyal ve ekonomik değişim dönemidir. [3]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/industrialization.html

[3]:https://en.wikipedia.org/wiki/Industrialisation

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*