risk toleransı

(Alm. Risikotoleranz, f; Fr. tolerance au risque, f; İng. risk tolerance) endst. Belirli bir yatırım için, sorun olmadan karşılanabilecek risk düzeyi. [1]

Riski kabul etme veya absorbe etme kapasitesi. [2]

Belirli bir amacın başarılmasına yönelik olarak kabul edilebilecek risk miktarını ifade eder. Başka bir ifadeyle risk toleransı hedefler etrafındaki kabul edilebilir bir değişkenliği belirtir. [3]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/risk-tolerance.html

[3]:http://earsiv.okan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/123456789/306/Demet%20KALYONCU%20%20%20%20%20%20%28Muhasebe%20ve%20Denetim%20Y%C3%BCksek%20Lisans%20Tezi%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*