rekabet incelemesi

(Alm. Wettbewerbsanalyse, f; Fr. analyse concurrentielle; İng. competitive analysis) endst. Rakip kuruluşların ürünlerinin, hizmetlerinin ve süreçlerinin birbirleri arasındaki farklılıkları anlamak için yapılan inceleme. [1]

Bir firmanın performansı ile rakip şirketlerin performansı arasındaki farkın değerlendirilmesi ve fark yaratabilecek faktörlerin tespiti ve incelenmesi. [2]

 Pazarlamada ve stratejik yönetimde rakip analizi, mevcut ve potansiyel rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerinin bir değerlendirmesidir. Bu analiz fırsatları ve tehditleri tanımlamak için hem ofansif hem de savunmacı bir stratejik bağlam sağlar. Profilleme, ilgili tüm rakip analiz kaynaklarını etkin ve etkili bir strateji oluşturma, uygulama, izleme ve ayarlamanın desteklenmesinde tek bir çerçevede birleştirir.

Rakip analizi, şirket stratejisinin vazgeçilmez bir bileşenidir. Çoğu firmanın bu tür analizleri sistematik bir şekilde yeterli yapmadığı savunulmaktadır. Bunun yerine, birçok işletme “gayri resmi izlenimler, varsayımlar ve her yöneticinin sürekli olarak aldığı, rakipler hakkındaki bilgi çerezleri elde edilen sezgi” ile çalışıyor. Sonuç olarak geleneksel çevresel tarama birçok firmayı, güçlü rakip analizi eksikliğinden dolayı tehlikeli rekabetçi kör noktaları riskine sokmaktadır. [3]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/competitive-analysis.html

[3]:https://en.wikipedia.org/wiki/Competitor_analysis

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*