pazar bölümlendirme

(Alm. Marktsegmentierung, f; Fr. segmentation du marché, f; İng. market segmentation) endst. Piyasayı tanımlanabilir gruplara ayırma ve bu grupların pazarlama amacıyla kullanılması, pazar bölütlendirme. [1]

Büyük (geniş), homojen bir pazarı; benzer ihtiyaçlara, isteklere veya talep özelliklerine sahip açıkça tanımlanabilir parçalara ayırma ve tanımlama işlemi. Pazar bölümlendirmenin amacı hedeflenen segmentteki müşterilerin beklentilerini tam olarak eşleştiren bir pazarlama karması tasarlamaktır. Tüm pazarın ihtiyaçlarını karşılayacak kadar büyük şirketlerin çoğu, toplam talebi kesimlere ayırmalı ve şirketin en iyi donanıma sahip olduğu kategorileri seçmelidir.

Pazar segmentasyonunu etkileyen dört temel faktör:

  1. Parçanın net bir şekilde tanımlanması,
  2. Etkin büyüklüğünün ölçülebilirliği,
  3. Tanıtım çabaları yoluyla erişilebilirliği ve
  4. Şirket politikalarına ve kaynaklarına uygunluğu.

Dört temel pazar bölümlendirme stratejisi;

  1. Davranışsal,
  2. Demografik,
  3. Psikografik
  4. Coğrafi Farklılıklar ‘a dayanmaktadır. [2]

Pazar segmentasyonu, normalde varolan ve potansiyel müşterileri kapsayan geniş bir tüketici veya işletme pazarını, paylaşılan bazı özelliklere dayalı olarak tüketicilerin (segmentler olarak da bilinir) alt gruplarına bölme işlemidir. Segmentasyonun genel amacı, yüksek verimli segmentleri belirleyerek, yani en çok kârlı veya büyüme potansiyeline sahip olan segmentler, bunların (yani, hedef pazarlara dönüşecek şekilde) özel ilgi için seçilebilmesidir. [3]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/market-segmentation.html

[3]:https://en.wikipedia.org/wiki/Market_segmentation

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*