pasta diyagramı

(Alm. Kreisdiagramm, n; Fr. graphique circulaire, f; diagramme circulaire, m; diagramme en secteurs, m; İng. circular diagram; circular percentage chart; pie chart; sectogram; sector diagram) endst. Frekans dağılımlarında bir grubun ait olduğu kütledeki büyüklüğünü pasta dilimi şeklinde gösteren dairesel diyagram; eşanlam: pasta grafik. [1]

Pasta grafiği (veya daire grafiği); sayısal orantıyı göstermek için dilimlere bölünen dairesel bir istatistiksel grafiktir. Bir pasta grafikte, her dilimin yay uzunluğu (dolayısıyla merkez açısı ve alanı) temsil ettiği miktar ile orantılıdır. Dilimlenmiş bir pastaya benzemekle birlikte, sunulma biçiminde farklılıklar vardır. [2]

Orantılı alan grafiği, bir veri kümesinin bileşenlerinin birbirlerine göre ve bütün kümeye göre göreceli boyutlarını göstermek için kullanılır. Birkaç (genellikle altıyı aşmayan) parçaya ayrılmış bir daire (disk) oluşur. Her bir kesimin alanı (dilim veya kama olarak adlandırılır), temsil ettiği bileşen tüm veri kümesidir, bu da çemberin aynı yüzdesidir. En önemli bölüm genellikle saat 12 yönünde gösterilir ve birbiri ardına her bir daha az önemli bölüm saat yönünde ilerletilir. Daire diyagramı, daire grafiği, pizza grafiği veya sektör grafiği de denir. [3]

[1]: http://www.tuba.gov.tr/

[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Pie_chart

[3]: http://www.businessdictionary.com/definition/pie-chart.html

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*