örneklem

(kim. numune) (Alm. Probe, f; Stichprobe, f; Fr. échantillon, m; İng. sample) endst. İstatistiksel bir popülasyonun belli bir özelliğini incelemek için o popülasyondan seçilen birimler topluluğu ya da çözümlemede kullanılmak üzere bir malzemenin, ürünün veya hizmetin belirli özellikleri hakkında bilgi verebilecek

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*