öngörü modeli

(Alm. Prognosemodell, n; Fr. modèle prévisionnel; modèle de prévision, m; İng. forecasting model) endst. Zaman öngörüsü yapılmak istenilen

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*