Monte Carlo örneklemesi

(Alm. Monte-Carlo-Abtastung, f; Fr. échantillonage Monte Carlo, f; İng. Monte Carlo sampling) endst. Monte Carlo benzetiminde kullanmak

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*