model tanımlaması

(Alm. Modellspezifierung, f; Fr. spécification d’un modèle, f; İng. model specification) endst. Bir problemin çözümünün temelini oluşturacak yapı ve parametrelerin belirtimi. [1]

Regresyon analizinde, spesifikasyon, bir regresyon modelinin geliştirilmesi işlemidir. Bu süreç, model için uygun bir işlevsel form seçimi ve hangi değişkenleri içereceğini seçmekten oluşur. Örneğin biri, kişisel gelir , eğitim açısından insan sermayesi  ve iş üzerinde tecrübe  olmak üzere   fonksiyonel ilişkisini şu şekilde belirtebilir;

Burada  bağımsız ve aynı şekilde dağıtılması gereken açıklanamayan hata terimidir. Eğer regresyon modelinin varsayımları doğru ise, parametrelerin en az kareler tahminleri  ve β etkin ve yansız olacaktır. Dolayısıyla, tanımlama teşhisi, genellikle artıkların birinci ilâ dördüncü momentini test etmeyi içerir. [2]

[1]: http://www.tuba.gov.tr/

[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Specification_(regression)

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*