lojistik

(Alm. Logistik, f; Fr. logistique, f; İng. logistics) endst. 1. Ürün, hizmet ve insan özkaynaklarının gereksinim duyulan yerde ve istenen zamanda sağlanması. 2. Hammaddenin, tedarik zinciri üzerinde önce son ürüne işlenmesi, sonrasında da tüketim noktalarına iletilmesi süreçlerini içeren işlemler bütünü.

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*