kurulum süresi

(Alm. Rüstzeit, f; Fr. temps de mise en route, m; İng. setup time) endst. Üretimde birbirini takip eden iki partinin üretimlerinde farklılık var ise takip eden partinin üretimi için yapılan hazırlıkların tamamlandığı zaman dilimi. [1]

İşe ya da işi kabul etmeye hazır olması için bir cihaz, makine, işlem ya da sistem hazırlamak için gereken süre. Çevrim süresinin bir alt kümesidir. [2]

Kurulum süresi, veri girdisinin saat olayından önce sabit kalması gereken minimum süreyi ifade eder, böylece veriler saat tarafından güvenilir bir şekilde örneklenir. [3]

[1]: http://www.tuba.gov.tr/

[2]: http://www.businessdictionary.com/definition/setup-time.html

[3]: https://en.wikipedia.org/wiki/Flip-flop_(electronics)#Timing_parameters

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*