küme kaplama

(Alm. Mengenbedeckung, f; Fr. recouvrement d’ensemble, m; İng. set covering) endst. Bir kümenin tüm elemanlarının başka bir kümenin elemanları ile bire bir eşlenmesi.

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*