kültür

1. (Alm. Kultur, f; Fr. culture, f; İng. culture) biyom. Mikroorganizmalar ile bitki ve hayvan hücre ya da dokularının vücut dışında kontrollü fiziksel ve kimyasal koşullar altında canlı tutulması, büyütülmesi veya çoğaltılması. 2. endst. Bir kuruluşta çalışanlar veya gruplar tarafından paylaşılan ve onların birbirleriyle ve kuruluş dışındaki paydaşlarla ilişkilerinin temelini oluşturan değerler ve normlar bütünü.

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*