kalite yönetimi

(Alm. Güteschutzwirtschaft, f; Qualitätsmanagement, n; Fr. gestion de la qualité, f; İng. quality management) endst. Kalite politikasını, amaçlarını ve sorumluluklarını belirleyen ve bunları kalite sistemi içinde kalite planlaması, kalite kontrol, kalite güvence ve kalite iyileştirmesi aracılığı ile uygulayan genel yönetim fonksiyonunun tüm faaliyetleri. [1]

Kalite yönetimi bir organizasyonun, ürünün veya hizmetin tutarlı olmasını sağlar. Dört ana bileşeni vardır: kalite planlama, kalite güvencesi, kalite kontrol ve kalite geliştirme. Kalite yönetimi sadece ürün ve hizmet kalitesine değil, aynı zamanda bunu başarmak için gerekli olan araçlara da odaklanmaktadır. Bu nedenle, kalite yönetimi, daha kalıcı bir kalite elde etmek için ürünlerin yanı sıra kalite güvencesi ve süreçlerin kontrolünü de kullanır. [2]

Kalite politikasının belirlenmesine ve kalite planlaması ve kalite güvencesi (kalite kontrolü dahil) yoluyla uygulanmasına ilişkin yönetim faaliyetleri ve işlevleri. [3]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Quality_management

[3]: http://www.businessdictionary.com/definition/quality-management.html

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*