hücresel imalat

(Alm. zellulare Produktion; Fr. fabrication cellulaire, f; İng. cellular manufacturing) endst. Makina ya da süreçlerin düşük parti büyüklükleriyle ve etkin bir akış sağlamak üzere ürün ailelerine göre biraraya getirildiği, en az malzeme taşıma, bekleme ya da gecikmenin amaçlandığı bir imalat sistemi.

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*