hücre

(Alm. Zelle, f; Fr. cellule, f; İng. cell) 1. biyom. Canlı organizmaların temel yapısal ve işlevsel birimi, göze. 2. blşm. 1. Bilgisayarda adreslenebilir olup bir temel işlem ya da veri birimini saklayabilen bellek saklama birimi.2. Bir grafik tablodaki kutu.3. Gezgin iletişim sistemlerinde iletişimin belli bir baz istasyonu üzerinden sağlandığı bölge. 3. elk. 1. Hücresel radyo sistemlerinde bir istasyonun aydınlattığı bölge.2. Işıma enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren ya da elektrik akımını ışıma yeğinliğine göre değiştiren birim. 4. endst. Belli bir ürün grubu ya da hizmeti yerine getirmek üzere bir araya gelmiş birbirlerini tamamlayacak şekilde birbirlerinden farklı süreçlere sahip sistem bütünü. 5. kim. Kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü ve bir elektrolite batırılmış elektrotlardan oluşan tepkime kabı. 6. meteo. Belli bir bölgede güçlü yukarı yönlü hava akışı içeren, bulut şeklinde organize olmuş boran birimi, göze.

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*