hissedar

1. (Alm. Interessenvertreter, m; Fr. actionnaire, m; İng. shareholder) endst. 1. Bir ortaklık ya da mal üzerinde payı olan kimse veya kuruluş. 2. Bir şirkette bir veya daha fazla hisseye sahip olan kişi veya kuruluş. 2. (Alm. Aktionär, m; Gesellschafter, m; Teilhaber, m; Fr. actionnaire; associé, f; İng. shareholder; stockholder) tar. Bir anonim ortaklığın hisse senedini elinde bulunduran, aksiyoner.

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*