güvenlik stoku

(Alm. Sicherheitsbestand, m; Fr. stock de sécurité, m; İng. safety stock) endst. Tedarik sürecindeki ya da üretimin önceki aşamalarındaki belirsizliklere karşı, hedeflenen servis düzeyini tutturmak üzere elde bulundurulan stok miktarı, emniyet stoku. [1]

Güvenlik stoku lojistik uzmanları tarafından, arz ve talep belirsizliklerinden dolayı stok kaybı riskini azaltmak için muhafaza edilen ekstra stok seviyesini tanımlamak için kullanılan bir terimdir (hammadde veya ambalajdaki eksiklik). Yeterli güvenlik stok seviyeleri, işletme faaliyetlerinin planlarına göre ilerlemesine izin verir. Güvenlikli stok, talep, arz veya imalat verimi konusunda belirsizlik olduğunda tutulur; Stok kaybına karşı bir sigorta görevi görür. [2]

Stoklar, tahmini ve gerçek tüketim veya talep arasındaki uyumsuzluğa, beklenen ve gerçekleşen teslim süresi arasındaki beklenmedik acil durumlara karşı tampon stok olarak tutulur. Ayrıca yedek envanter olarak da adlandırılır. [3]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/Safety_stock

[3]:http://www.businessdictionary.com/definition/safety-stock.html

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*