güvenilirlik mühendisliği

(Alm. Zuverlässigkeittechnik, f; Fr. ingénierie de fiabilité, f; İng. reliability engineering) endst. Güvenilirlik ile ilgili teknikleri, uygulamaları

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*