güvenilirlik modellemesi

(Alm. Modellierung der Zuverlässigkeit, f; Fr. modélisation de la fiabilité, f; İng. reliability modelling) endst. Bir sistemin ya da sistem elemanının güvenilirliğini anlama, çözümleme

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*