grafik çözüm

(Alm. graphische Lösung, f; Fr. solution graphique, f; İng. graphical solution) endst. 1. Doğrusal denklem sistemleri, eşitsizlikler, oyun kuramı problemleri gibi çeşitli problemlerin grafik araçlar kullanılarak çözümü. 2. Doğrusal programlama problemlerinde, koordinatların her birinin bir değişkeni temsil ettiğinde, kısıtların ve amaç fonksiyonunun birer doğru olarak gösterilerek eniyi çözümün grafik üzerinde bulunması.

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*