Gantt diyagramı

(Alm. Gantt-Diagramm, n; Fr. diagramme de Gantt, m; İng. Gantt chart; Gantt diagram) endst. 1. Henry Lee Gantt tarafından geliştirilen, işlerin zaman ekseni boyunca iş paketleri olarak temsil edildiği, iş ve zaman ilişkisinin grafik gösterimi. 2. Proje çizelgelemesi ve yönetiminde kullanılan, projedeki işlerin süresini, başlangıç ve bitiş zamanını yatay bir zaman ekseninde gösteren şema. [1]

Bir periyot boyunca hem planlanmış hem de tamamlanmış çalışmayı gösteren çubuk grafik türü. Grafiğin yatay ekseni üzerinde bir zaman ölçeği verilir ve her etkinlik, uzunluğu etkinliğin tamamlanması için gereken süre ile orantılı olan ayrı bir yatay dikdörtgen (çubuk) olarak gösterilir. Proje planlamasında, bu çizelgeler başlangıç ve bitiş tarihleri, kritik ve kritik olmayan etkinlikler, boş zaman ve önceki-halefi (kendinden sonra gelen) ilişkileri gösterir. Kronogram olarak da bilinir, 1917’de ABD mühendis ve bir bilimsel yönetim öncüsü Henry L. Gantt (1861-1919) tarafından icat edilmiştir. [2]

Gantt, tamamlanması birçok günü gerektirecek olan emirlerden örneklem uzay oluşturur. Günlük dengeyi, her gün boyunca sıralar ve her parça veya her çalışma için sütunlar oluşturur. Her sütunun üstünde ihtiyaç duyulup duyulmadığı tespit edilir. Uygun hücrelere girilen miktar parçalarının sayısı, her gün verilenir ve o parça için toplamsal veriler hesaplanır. Ağırlıklı yatay çizgiler emrin yapılmakta olduğu tarihi ve zamanı gösterir. Gantt’a göre, grafiksel günlük denge, “İşi programlamak ve kaydetmenin bir metodu”dur. [3]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: http://www.businessdictionary.com/definition/Gantt-chart.html

[3]: https://tr.wikipedia.org/wiki/Gantt_%C3%A7izelgesi

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*