fiziksel ergonomi

(Alm. physikalische Ergonomie; Fr. ergonomie physique, f; İng. physical ergonomics) endst. İnsanla sistemin diğer öğeleri arasındaki etkileşimlerin insanın anatomik, antropometrik, fizyolojik ve biyomekanik gibi fiziksel özelliklerine uyumluluğu ile ilgili ergonominin ana dallarından biri.

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*