fiziksel dağıtım

(Alm. physikalische Distribution; Marketinglogistik, f; Fr. distribution physique, f; İng. physical distribution) endst. Mal ve hizmetin üretildiği kaynak noktasından gereksinim duyulan noktalara

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*