dönen varlık

1. (Alm. aktuelles Vermögen; Umlaufvermögen, n; Fr. actif à court terme; İng. current asset) endst. Bir firmanın satın aldığı hammaddelerin işlenmiş maddeye dönüştürülmesi için ayrılan, nakit veya kısa dönemde nakite çevrilebilecek varlık, aktif varlık, dönen değer. 2. (Alm. Umlaufvermögen, n; Fr. actif circulant; İng. current asset) tar. Üretim sürecinde, belirli bir dönem içinde yer alıp, o dönemin sonunda nakite dönüşecek olan pay senetleri, alacaklar, kısa süreli ysatırımlar, stoklar gibi değerler, dönen değerler. [1]

Muhasebede, bir dönen varlık, cari mali yıl veya işletme döngüsü içinde (hangisi daha uzunsa) bir işletmenin normal işlemleri yoluyla makul olarak satılması, tüketilmesi veya tükenmesi beklenen herhangi bir varlıktır. Tipik dönen varlıklar; nakit, nakit benzerleri, kısa vadeli yatırımlar, alacak hesapları, stok envanteri ve bir yıl içinde ödenecek peşin ödenen borcun bir kısmını içerir. [2]

Alacaklar, envanter, devam eden iş veya nakit benzerleri nakit mallara dönüştürüldüğünden normal seyirde sürekli olarak bir organizasyona girip çıkmaktadır. Muhasebede, bir yıldan az bir süre için yetmesi (dayanması) beklenen veya kullanılmayı bekleyen herhangi bir varlık, dönen varlık olarak adlandırılır. [3]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Current_asset

[3]: http://www.businessdictionary.com/definition/current-asset.html

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*