dönemlik sipariş miktarı

(Alm. fixe Losgröße; Periodenauftragsmenge, f; Fr. quantité périodique de commande, f; İng. fixed period ordering; period order quantity) endst. Bir üretim ve/veya tedarik sisteminde, bir planlama dönemine ait toplam gereksinim miktarını karşılayacak parti büyüklüğünü belirleme yöntemi.

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*