dolaylı tam sınama

(Alm. implizite Aufzählung; Fr. énumération implicite; İng. implicit enumeration) endst. Tamsayılı programlama problemlerinde, dal-sınır yöntemi ile bazı dallarda budama yapıldığından mümkün tüm çözümlerin açık olarak sınanması gerekmeksizin çözüm uzayının sistematik bir şekilde eniyi çözümün bulunabilmesini sağlayacak şekilde aranması.

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*