Kategori arşivi: v

veri kümesi

(Alm. Datenbestand, m; Datensatz, m; Fr. ensemble de données, m; jeu de données, m; İng. data set; dataset) 1. blşm. Bir bilgisayar işletim sisteminin belirli yöntemleriyle erişilen ve kaydedilen veri grubu. 2. endst. 1. Benzer ve bağıntılı değişkenlerin bir araya toplanması ile oluşturulan sayısal ve kategorik değerler kümesi.2. Genelde iki boyutlu bir tablo olarak sunulan, sütunların kategorileri, satırların özellikleri belirlediği veriler. [1]

Bir veri kümesi, bir veri koleksiyonudur. Çoğunlukla bir veri kümesi, tek bir veri tabanı tablosunun içeriğine sahiptir veya tek bir istatistiksel veri matrisine karşılık gelir; burada, tablonun her sütunu belirli bir değişkeni temsil eder ve her satır söz konusu veri kümesinin belirli bir üyesine karşılık gelir. Veri kümesi, veri kümesinin her bir üyesi için bir nesnenin yüksekliği ve ağırlığı gibi değişkenlerin her birinin değerlerini listeler. Her bir değer bir referans noktası olarak bilinir. Veri kümesi, satır sayısına karşılık gelen bir veya daha fazla üye için veri içerebilir. [2]

Matematikte kullanılan köşeli parantezlerle ayırt edilen basit sayı grubu. [3]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/Data_set

[3]:http://www.businessdictionary.com/definition/data-set.html

veri bilimi

(Fr. science de données, f; İng. data science) endst. Bilinen veri analizi tekniklerinin yanında simülasyon, optimizasyon, ileri istatistik, yapay zeka, psikoloji ve karar verme modelleri gibi alanların da yardımıyla, genellikle geniş ölçekli verilerin incelenmesi ve sonuçlarının uygulamaya geçirilmesiyle ilgilenen bilim dalı. [1]

Veri tabanlı bilim olarak da bilinen veri bilimi, yapılandırılmış veya yapılandırılmamış çeşitli şekillerde verilerden bilgi almak için bilimsel yöntemler, süreçler ve sistemler konusunda disiplinler arası bir alandır.

Veri bilimi, gerçek fenomeni anlamak ve analiz etmek için veri ile “istatistik, veri analizi ve bunlarla ilgili yöntemleri birleştiren bilim dalıdır.” Matematik, istatistik, bilgi bilimi ve bilgisayar bilimleri alanlarında, özellikle makine öğrenimi, sınıflandırma, küme analizi, veri madenciliği, veri tabanları ve görselleştirme alt alanlarından pek çok alanda çizilen teknikler ve teoriler kullanılmaktadır. [2]

Büyük miktarda karmaşık veriden anlamlı bilgiler sağlamayı amaçlayan büyük veri alanı. Veri bilimi, verilerin karar verme amacıyla yorumlanması için istatistik ve hesaplamadaki farklı çalışma alanlarını birleştirir. [3]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/Data_science

[3]:http://www.investopedia.com/terms/d/data-science.asp