Kategori arşivi: ü

ürün ailesi

(Alm. Produktfamilie, f; Produktgruppe, f; Produktlinie, f; Fr. familie de produits, f; ligne de produits, f; İng. product family; product line) endst. 1. Aynı firma tarafından üretilen birbiriyle yakın ilişkili ürünlerin oluşturduğu ürün grubu, ürün dizisi. 2. Ortak bir ürün platformundan çıkan, ortak birçok parçaya ve montaj şekline sahip olan ürünlerin oluşturduğu grup, ürün dizisi. [1]

Ortak bir ürün platformundan türetilmiş ürünler grubu. Bu mal veya hizmetler benzer veya aynı üretim süreçleri kullanır, benzer fiziksel özelliklere sahiptirler ve müşteri segmentlerini, dağıtım kanallarını, fiyatlama yöntemlerini, promosyon kampanyalarını ve pazarlama karmasının diğer öğelerini paylaşabilirler. Bir aileden oluşan ürünler genellikle paket olarak fiyatlandırılır ve indirime uğrar. Çeşitli ürün aileleri bir ürün portföyü oluşturmaktadır. Ürün grubu veya ürün hattı (yelpazesi) olarak da adlandırılır. [2]

Tek bir şirket tarafından üretilen bir grup bağlantılı (ilgili) ürün. Şirketler için ürün ailesi yaratmak faydalıdır çünkü mevcut müşterilerin var olan bir ürüne duydukları sadakati kullanarak ek, ilgili ürünler satın almalarını sağlarlar. Ürün aileleri, benzer fakat farklı gereksinimleri karşılayan bir dizi ürün sunarak şirketlerin yeni müşteri çekmesine de olanak sağlar. Müşteriler, yeni bir ürün seçerken mevcut bir markayla yaptıkları olumlu deneyime güvenebildikleri için ürün ailelerinden yararlanırlar. [3]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/product-family.html

[3]:http://www.investopedia.com/terms/p/product-family.asp

 

üretim maliyeti

1. (Alm. Fertigungskosten, pl; Herstellkosten, pl; Fr. coût de production, m; İng. factory cost; manufacturing cost; output cost; production cost) endst. Bir malın veya hizmetin üretimi, montajı ve testi için harcanan doğrudan malzeme ve işçilik giderlerinin yanında üretim genel giderlerin toplamı. 2. (Alm. Kosten der Produktion, pl; Produktionskosten, pl; Fr. coût de production, m; İng. cost of production) tar. Üretim için kullanılan girdilere yapılmış olan ödemelerin toplamı. [1]

Üretim maliyeti, bir mal üretirken veya bir hizmet sunarken bir işletmenin maruz kaldığı
maliyeti ifade eder. Üretim maliyetleri, işçilik, hammadde, tüketilebilir imalat malzemeleri ve
genel masraflar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmayan çeşitli giderleri içerir. Buna
ek olarak, devlet tarafından alınan herhangi bir vergi veya hammadde ayrıştırma
şirketlerinden kaynaklanan telif ücretleri de üretim maliyeti olarak kabul edilir. [2]

Bir firma için doğrudan gelir üreten mal veya hizmetlerin yapılması veya edinilmesi ile ilgili
maliyetler. Doğrudan maliyetler ve dolaylı maliyetlerden oluşur. Doğrudan maliyetler, bir
ürünün oluşturulması için izlenebilir olan, malzeme ve işçilik maliyetlerini kapsayan
maliyetlerdir; dolaylı maliyetleri ise üründe takip edilemeyen masraflardır. [3]

Üretim maliyeti, bir ürünün hazırlanması sürecinde tüketilen tüm kaynakların maliyetinin toplamıdır. Üretim maliyeti; direkt malzeme maliyeti, direkt işçilik maliyeti ve üretim giderleri olmak üzere üç kategoriye ayrılır:

  • Direk Malzeme Maliyeti: Bitmiş ürünün bir parçası haline gelen hammaddedir.
  • Direk İşçilik Maliyeti: Üretim biriminde çalışan işçilerin maliyetidir.
  • Üretim Giderleri: Doğrudan malzeme maliyeti ya da doğrudan işçilik maliyeti olmayan imalat
    maliyetidir. [4]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.investopedia.com/terms/p/production-cost.asp

[3]:http://www.businessdictionary.com/definition/cost-of-production.html

[4]:https://en.wikipedia.org/wiki/Manufacturing_cost

üretim süreci

(Alm. Produktionsverfahren, n; Fr. processus de production, m; İng. production process) endst. Bir ürünün üretilmesi için gerekli mekanik veya kimyasal işlemler bütünü. [1]

Bir ürün oluşturmak için kullanılan mekanik veya kimyasal adımlardır. Genellikle aynı maddenin
birden fazla birimini oluşturmak için tekrarlanır. Genellikle ürünü oluşturmak için hammadde, makine
ve insan gücünün kullanılmasını içerir. [2]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/production-process.html