Kategori arşivi: t

talep kadar üretim stratejisi

(İng. chase demand strategy; demand matching strategy) endst. İşgörenlerin işe alınmasına veya işten çıkarılmasına, fazla mesai kullanılmasına ve üretmeyip başkasına yaptırmaya izin vererek her dönem sonunda stok oluşturmadan, üretim hızını talebi karşılayacak şekilde ayarlama yapan üretim planlama stratejisi, talebi izleme stratejisi. [1]

Artan veya azalan talebe bağlı olarak çıktının arttığı veya azaldığı üretim stratejisi. [2]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/chasing-demand.html

talep güdümlü model

(Alm. Pull Modell, n; Fr. modèle de tirer, m; İng. pull model) endst. Tedarik zincirinde üretim gereksinimlerinin müşterilerin taleplerine göre belirlendiği model. [1]

Veri alıcısının, ihtiyaç duyduğunda bir sonraki veriyi aldığı veya bu veriyi işleyebildiği bir veri aktarım
modelidir. [2]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:https://de.wikipedia.org/wiki/Pull-Model