Kategori arşivi: ş

şirket

(Alm. Firma, f; Gesellschaft, f; Fr. société, f; İng. company; firm) endst. İki ya da daha çok kişi ve/veya tüzel kişinin iş yaparak kazanç elde etmek için, mevcut yasalara uygun olarak kurdukları ticari birlik. [1]

Bir iş yapmak için kurulan ve düzenlenen gönüllü bir ortaklık. Şirket türleri; şahıs şirketi, adi şirketi, limited şirketi, anonim şirketi ve kamu şirketini içerir. [2]

Şirket veya firma, Türkiye yasalarına göre iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelerek emek veya mallarını müşterek (ortak) bir amaçla bir sözleşme ile birleştirmeleri sonucu ortaya çıkan tüzel kişiliktir.

Türleri

Türkiye yasalarına göre şirketler temelde ikiye ayrılır:

Şahıs şirketleri

  • Adi şirket
  • Kolektif şirket
  • Komandit şirket

Sermaye şirketleri

  • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
  • Limited şirket
  • Anonim şirket        [3]

Şirket (ortaklık), kişilerin ekonomik amaçlarla bir araya gelmek suretiyle emek ve mallarını, bu ortak amaca ulaşmak için, bir sözleşme (akit) ile birleştirmeleridir.

Şirketin söz konusu olması için gereken nitelikler aşağıdaki gibidir:

  1.  Şirketi oluşturan kişiler birden fazla olmalıdır,
  2. Ortak bir amaç bulunmalıdır,
  3. Ortak amaca ulaşılması için ortakların arasında bir anlaşma bulunmalıdır,
  4. Amaca ulaşmak için ortaklar tarafından şirkete sermaye konulmalıdır.    [4]

Gelirlerine göre en büyük şirketler listesi:

Rank Name Industry Revenue (USD billion) Revenue growth Employees Country Headquarters CEO Ref
1 Walmart General merchandisers $485,873 Increase 0.8% 2,300,000 United States Bentonville, Arkansas Doug McMillon [1]
2 State Grid Utilities $315,199 Decrease 4.4% 926,067 China Beijing Shu Yinbiao [2]
3 Sinopec Group Petroleum refining $267,518 Decrease 9.1% 713,288 China Beijing Wang Yupu [3]
4 China National Petroleum Petroleum refining $262,573 Decrease 12.3% 1,512,048 China Beijing Wang Yilin [4]
5 Toyota Motor vehicles and parts $254,694 Increase 7.7% 364,445 Japan Toyota, Aichi Akio Toyoda [5]
6 Volkswagen Group Motor vehicles and parts $240,264 Increase 1.5% 626,715 Germany Wolfsburg Matthias Müller [6]
7 Royal Dutch Shell Petroleum refining $240,033 Decrease 11.8% 89,000 Netherlands United Kingdom The Hague Ben van Beurden [7]
8 Berkshire Hathaway Insurance $223,604 Increase 6.1% 367,700 United States Omaha, Nebraska Warren Buffett [8]
9 Apple Computers and office equipment $215,639 Decrease 7.7% 116,000 United States Cupertino, California Tim Cook [9]
10 Exxon Mobil Petroleum refining $205,004 Decrease 16.7% 72,700 United States Irving, Texas Darren Woods [10]
11 McKesson Healthcare $198,533 Increase 3.1% 64,500 United States San Francisco, California John Hammergren [11]
12 BP Petroleum refining $186,606 Decrease 17.4% 74,500 United Kingdom London Bob Dudley [12]
13 United Health Healthcare $184,840 Increase 17.7% 230,000 United States Minnetonka, Minnesota Stephen Hemsley [13]
14 CVS Health Healthcare $177,526 Increase 15.8% 204,000 United States Woonsocket, Rhode Island Larry Merlo [14]
15 Samsung Electronics Electronics and electrical equipment $173,957 Decrease 2.0% 325,000 South Korea Suwon Oh-Hyun Kwon [15]

[5]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/company.html

[3]:https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eirket

[4]:http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/2300/2981.pdf

[5]:https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_companies_by_revenue