Kategori arşivi: o

OEM parça

(Alm. Fremdteil, n; Fr. pièce OEM, f; İng. OEM part) endst. Piyasada yaygın olarak bilinen üretici firmanın ismi ve logosu yerine, satıcı firmanın ismi ve logosu kullanılarak piyasaya sürülen ve orijinal muadili olan parçalar.

oksijenli özüştürüm

(Alm. aerobischer Metabolismus; Fr. métabolisme aaérobie, m; İng. aerobic metabolism) endst. İnsan vücudunda oksijenin varlığında yiyeceklerin karbondioksit ve suya dönüşmesi ile birlikte bolca adenozin trifosfat adlı enerji moleküllerinin üretilmesi, oksijenli metabolizma.

odak grup

(Alm. Fokusgruppe, f; Fr. focus-group; groupe de discussion, m; İng. focus group) endst. Sınırlı sayıda katılımcının bir araya gelerek bir moderatör eşliğinde belirli tüketici ve ürün problemleri ve bu problemlerin olası çözümleri üzerine tartıştığı nitel