Kategori arşivi: m

maliyet etkililik çözümlemesi

(Alm. Wirtschaftlichkeitsrechnung, f; Fr. analyse d’efficacité par rapport au coût, f; İng. cost effectiveness analysis) endst. Belirlenmiş bir amaca ulaşmak için varolan seçeneklerin dolaylı ve dolaysız tüm maliyetlerinin dikkate alınmasıyla elde edilen toplam maliyetlerinin karşılaştırılması yöntemi.

maksimum olabilirlik yöntemi

(Alm. Maximum-Likelihood-Methode, f; Verfahren der größten Wahrscheinlichkeit, n; Fr. méthode de la plus grande vraisemblance, f; İng. maximum likelihood method; method of maximum likelihood) endst. İstatistiksel bir modelin bir veri kümesine en iyi uygunluğunu

maksimum akış problemi

(Alm. Maximaler-Fluss-Problem, n; Fr. problème de flot maximal, m; problème de flot maximum, m; İng. max flow problem; maximum flow problem) endst. Bir ağ yapısı verildiğinde, başlangıç düğümünden varış düğümüne olan akışı (malzeme, ürün ve bilgi gibi) ayrıtlardaki kapasite kısıtları altında enbüyük kılma problemi.

makina onarım problemi

(Alm. Maschinenreparaturproblem, n; Fr. problème de réparation des machines, m; İng. machine repair problem) endst. K adet makina ve R adet onarım elemanından oluşan, makinaların bozulma ve onarım sürelerinin belirli olasılık dağılımlarına uyduğu bir sonlu özkaynak problemi.

mahkûmun ikilemi

(Alm. Gefangenendilemma, n; Fr. dilemme du prisonier, m; İng. prisoner’s dilemma; prisoner’s dilemma game) endst. Oyun kuramında, iki kişinin çıkarları gereği olsa bile işbirliğine gitmeyebileceklerinin klasik bir örneği olarak sunulan ve

maddi olmayan varlıklar

(Alm. immaterielle Werte; immaterieller Vermögensgegenstand; Fr. immobilisations incorporelles, pl; incorporels, pl; İng. intangible assets; intangible propreties; intangibles; irreducibles) endst. Bir şirketin muhasebesinde doğrudan maliyet ya da kazanç terimleri ile ifade edilemeyen etmenler.

Macar yöntemi

(Alm. ungarische Methode; Kuhn-Munkres-Algorithmus, m; Fr. algorithme de Kuhn-Munkres; algorithme hongrois; méthode hongroise; İng. Hungarian method) endst. Atama problemini polinom zamanda çözebilen kombinatoryal bir eniyileme yöntemi.