Kategori arşivi: m

montaj hücresi

(Alm. Montagezelle, f; Fr. cellule de montage, f; İng. assembly cell) endst. Montaj işlemleri ve tasarımlarında benzerlikler bulunan ürünlerden oluşan bir ürün ailesinin montajının yapılması için gerekli işgücü, donatım ve malzemeleri içeren iş hücresi.

montaj

(Alm. Montage, f; Fr. montage, m; İng. montage) 1. elk. Belirli bir izlenim yaratmak üzere video çekimlerin art arda düzenlenişi. 2. endst. İmalat sürecinde, bir ürünün parçalarını bir araya getirerek bir bütün olarak çalışmasını ve amaçlanan işi görmesini sağlamak.

montaj hattı

(Alm. Montagelinie, f; Fließband, n; Fr. chaîne de montage, f; ligne de montage, f; İng. assembly line) endst. Malzemelerin akış hattı boyunca işgücü ya da donanımdan yararlanılarak aktarıldığı ve parçaların öngörülen belirli ölçütlere göre birleştirilmesiyle ara ürünlerin ya da ürünlerin oluşturulduğu birimlerin bir hat boyunca sıralanmasıyla oluşan üretim sistemi.

monolitik sistem

(Alm. monolithisches System; Fr. système monolitique, m; İng. monolithic system) endst. Bir yazılım sisteminde fonksiyonel olarak birbirinden ayrılabilecek, veri giriş ve çıkışı, kullanıcı arayüzü ve veri işleme gibi özelliklerin, mimari olarak aynı yapıda bulunduğu sistem.

modüler tasarım

(Alm. Modularbauweise, f; Fr. conception modulaire, f; İng. modular design) endst. Bir sistemin veya bir ürünün  tasarımına, her birinin birbirinden bağımsız olarak geliştirilip test edildiği, farklı sistemlerde kullanılabilecek parçaların bir ürün halinde bir araya getirilmesine dayalı tasarım; eşanlam: birimsel tasarım.

misyon

(Alm. Mission, f; Fr. mission, f; İng. mission) 1. endst. Bir kuruluşun amacını veya varlık nedenini açıklayan ve paydaşları tarafından da kabul edilen ifade, özgörev. 2. müh. Uzay teknolojisinde bir uçuşa özgü kılınmış amaç.

minimum problemi

(Alm. Minimierungsproblem, n; Fr. problème de minimisation, m; İng. minimization problem) endst. Matematiksel programlamada, birçok çözüm seçeneği arasında en iyisini bulmayı amaçlayan ve bu seçeneklerin bir amaç, maliyet, kayıp ya da enerji adı verilen fonksiyonla ifade edildiğinde, bu fonksiyonun minimum değerini veren çözümü bulma yöntemi; eşanlam: minimumu bulma problemi.

minimum getiri oranı

(Alm. Basisvergütung, f; Fr. taux de rendement minimal, m; İng. hurdle rate; minimum acceptable rate of return) endst. Bir şirketin bir projeye girmesi için, riskleri ve vazgeçilen diğer projeleri göz önüne aldıktan sonra, beklediği getiri oranı, kabul edilebilir minimum getiri oranı. [1]

İşletme ve mühendislik alanında, bir yöneticinin veya şirketin bir projeye başlamadan önce, diğer projelerin devam etmesi riskini ve fırsat maliyetini dikkate alarak kabul etmeye istekli olduğu bir asgari getiri oranıdır.

Engel oranı, kesme oranı, karşılaştırmalı değerlendirme veya sermaye maliyeti kelimeleri eş anlamlı olarak sıklıkla kullanılır. Önerilen projelerin ön analizlerini yapmak için kullanılır ve genellikle artan riskle birlikte artar. [2]

Mühendislik ekonomisinde en önemli parametrelerden biri minimum getiri oranıdır. Bu şirketin mali durumuna (ve diğer faktörlere) bağlıdır. Kesin bir bilim değildir. Minimum getiri oranı zaman içinde değişebilir. Bir firma içinde kabul edilebilir farklı getiri oranları olabilir. Vergilerden önce minimum getiri oranı, vergilerin ardından minimum getiri oranından daha büyük olacaktır. [3]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_acceptable_rate_of_return

[3]:https://staff-old.najah.edu/sites/default/files/lecture15.pdf