Kategori arşivi: l

Little Yasası

(Alm. Little’s Gesetz, n; Fr. loi de Little, f; İng. Little’s Law) endst. Ortalama kuyruk uzunluğunun sisteme yeni giren müşterinin ortalama geçirdiği süre ile müşterilerin geliş hızının çarpımı olduğunu ifade eden eşitlik.

lisans

1. (Alm. Lizenz, f; Fr. licence, f; permis, f; İng. licence) endst. Telif hakkına sahip tarafın, eser üzerindeki haklarını korumayı düzenleyen ve eserin içeriğinin korunması üzerine düzenlemeler getiren yasal belge. 2. müh. Bir malı ya da hizmeti onu bulan adına ya da ona belirli bir hak bedeli ödeyerek kendi adına yapma izni. [1]

Bir şeyi yapmak, kullanmak ya da kendi iznini vermek için alınan resmi izin ya da ruhsattır. [2]

Bir makam ya da mülk sahibi (lisans veren) tarafından, başka bir tarafın (lisans veren) normalde yasak olan bazı faaliyetlerde bulunmalarını engelleme hakkını vermemesi üzerine (belirli bir süre için ve belirli şartlar altında) yapılan yazılı (resmi) veya zımni geri kabul edilebilir sözleşme. [3]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/License

[3]:http://www.businessdictionary.com/definition/license.html

levha kesme problemi

(Alm. Zuschnittproblem, n; İng. cutting stock problem) endst. Tabaka halinde gelen levha, kumaş ve benzeri malzemenin boyutları ve parça geometrileri dikkate alındığında bu tabakadan minimum fire ile parça kesme problemi.

logit

(Alm. Logit, n; Fr. logit, m; İng. logit) endst. İstatistikte, iki şıklı bir durumda bir şıkkın olasılığının diğerininkine oranının, diğer bir deyişle bahis oranının logaritması olarak tanımlanan değer.

lojistik

(Alm. Logistik, f; Fr. logistique, f; İng. logistics) endst. 1. Ürün, hizmet ve insan özkaynaklarının gereksinim duyulan yerde ve istenen zamanda sağlanması. 2. Hammaddenin, tedarik zinciri üzerinde önce son ürüne işlenmesi, sonrasında da tüketim noktalarına iletilmesi süreçlerini içeren işlemler bütünü.

Lagrange gevşetmesi

(Alm. Lagrange’sche Relaxation; Fr. relaxation lagrangienne, f; İng. Lagrangian relaxation) endst. Matematiksel programlama problemlerinde, eşitlik ve eşitsizlik kısıtlarının Lagrange çarpanları ile çarpılıp mevcut amaç fonksiyonuna eklenmesiyle kısıtlı eniyileme probleminin kısıtsız eniyileme problemi haline dönüştürülmesi.

Lagrange fonksiyonu

(Alm. Lagrange-Dichte, f; Fr. lagrangien, m; İng. Lagrangian) endst. Matematiksel programlama problemlerinde, eşitlik ve eşitsizlik kısıtlarının Lagrange çarpanları ile çarpılıp amaç fonksiyonuna eklenmesiyle elde edilen fonksiyon.

limit çizge

(Alm. extremaler Graph; Fr. graphe extrêmal, m; İng. extremal graph) endst. Belli bir özelliğe sahip çizgeler arasında, belli bir takım çizge parametreleri açısından (düğüm sayısı, ayrıt sayısı, kalibre) uç değerler (minimal ya da maksimal) alan çizge, uç çizge.

Lagrange çarpanı

(Alm. Lagrange-Multiplikator, m; Fr. multiplicateur de Lagrange, m; İng. Lagrange multiplier) endst. Bir matematiksel programlama problemini çözebilmek amacı ile çok değişkenli bir amaç fonksiyonuna kısıtları eklemek üzere kullanılan her bir çarpan.