Kategori arşivi: k

kuyruk kuramı

(Alm. Warteschlangentheorie, f; Fr. théorie des files d’attente, f; İng. queuing theory) endst. İşlem görmek üzere sırada bekleyen öğelerin bulunduğu sistemi inceleyen matematiksel çözümleme dalı.

kuyruk modeli

(Alm. Warteschlangenmodell, n; Fr. modèle de file d’attente, m; İng. queuing model) endst. Hizmet sunucu veya sunucuları, müşteriler, kuyruk kuralı ve gelişler arası süre ile işlem süresinden oluşan model.

kuyruk disiplini

(Alm. Warteschlangendisziplin, f; Fr. discipline de file d’attente, m; İng. queue discipline) endst. Müşteri ve sunuculardan oluşan bir kuyruk sisteminde kuyruğun düzenlemesi için gerekli kural ve öncelikler bütünü.

kuvvetli kusursuz çizge teoremi

(Fr. théorème fort de graphes parfaits, m; İng. strong perfect graph theorem) endst. Bir çizgenin kusursuz olması için gerek ve yeter şartın hiçbir tek döngü veya tek döngünün tamamlayıcısını tetiklemiş altçizge olarak bulundurmaması gerektiğini gösteren teorem.

kutu istifleme problemi

(Alm. Behälterproblem, n; Fr. problème de bin packing, m; problème de conditionnement de case, m; İng. bin packing problem) endst. Verilen bir paket kümesini en az sayıda kutuya yerleştirecek ve her bir kutuya atanan paketlerin hacimsel toplamının kutu kapasitelerini geçmeyecek şekilde paketlerin kutulara yerleştirilmesi problemi, kutu paketleme problemi.

kusur sayımına göre muayene

(Alm. Fehler Auszählung Prüfung, f; Fr. contrôle par nombre de défauts, m; İng. inspection by defect counting) endst. Bir ürün yığını içinde ele alınan örneklemlerdeki kusurları sayıp örneklem nüfusu üzerinden hesaplanan kusur ortalamasına dayanan kalite kontrolü.

kurumsal yönetişim

(Alm. gesellschaftliche Verwaltung; Fr. gouvernance d’entreprise, f; gouvernement d’entreprise, m; İng. corporate governance) endst. Ticari bir kuruluşun yasal, finansal ve etik gereklilikleri yerine getirmesi için tanımlanmış yetki ve denetim çerçevesi.