Kategori arşivi: k

kabul maliyeti

(Alm. Annahmekosten, pl; Fr. coût de réception, m; İng. acceptance cost) endst. Bir ürün veya hizmet için yapılan test ve muayenelerden veya kabul programlarının işleyişinden kaynaklanan maliyetlerin toplamı.

kabul kontrol diyagramı

(Alm. Abnahmekontrollediagramm, n; Fr. tableau de contrôle d’acceptation, m; İng. acceptance control chart) endst. Kabul örneklemesinde, kabul ya da ret kararının verilmesinde ve öncelikle hatalı ürünleri ayıklamak yerine sürecin kontrol altında olduğunun bir göstergesi olarak kullanılan istatistiksel araç.

kabul edilebilir risk

(Alm. akzeptables Risiko, m; Fr. risque admissible, m; İng. acceptable risk) 1. çevr. Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak en düşük zararlı etki seviyesi. 2. endst. Sosyal, politik ve ekonomik yarar-maliyet analizi ışığında, bir endüstriyel süreç sonucunda ortaya çıkabilecek mal ve insanlara zarar ve kayıpların kabul edilebilir derecesi.

kaba üretim modeli

(Alm. Rohlingsherstellungsmodell, n; Fr. modèle de production brute, m; İng. brute production model) endst. Genel kabul görmüş bazı kısıtlardan oluşan ve her üründen ne kadar üretileceğini gösteren, en basit üretim süreci.