Kategori arşivi: k

kuyruğa sokma

(Alm. Schlangestehen, n; Fr. mise en file d’attente, f; İng. queueing) endst. Bir kuyruk sisteminde hizmet sunucusunda boş kapasite oluşmasını beklemek üzere daha önceden belirlenmiş bir kurala uyarak sıra oluşturma.

kuyruk sistemi

(Alm. Warteschlangensystem, n; Fr. système de lignes d’attente, m; İng. queueing system) endst. Müşterilerin belirli bir gelişler arası süre dağılımına göre, belirli bir işlem süresi dağılımına sahip bir hizmet sunucusu için belirli bir

kültür

1. (Alm. Kultur, f; Fr. culture, f; İng. culture) biyom. Mikroorganizmalar ile bitki ve hayvan hücre ya da dokularının vücut dışında kontrollü fiziksel ve kimyasal koşullar altında canlı tutulması, büyütülmesi veya çoğaltılması. 2. endst. Bir kuruluşta çalışanlar veya gruplar tarafından paylaşılan ve onların birbirleriyle ve kuruluş dışındaki paydaşlarla ilişkilerinin temelini oluşturan değerler ve normlar bütünü.

küçük kusur

(Alm. geringer Fehler; Niebenfehler, m; Fr. défaut mineure, m; İng. minor defect) endst. Ürün fonksiyonunu veya performansını fiziki olarak etkilemeyecek, küçük ölçekte müşteri memnuniyetsizliğine yol açabilecek kusur.

kuzey-batı köşesi yöntemi

(Fr. méthode du coin Nord-Ouest, f; İng. north-west corner method) endst. Ulaştırma problemleri için olurlu başlangıç çözümü bulabilmek için atama maliyetleri gözönüne alınmaksızın ulaştırma matrisinin sol-üst (kuzey-batı) köşesinden başlayarak atama yapılan ve olurlu çözüm bulunana değin arz merkezlerinden talep merkezlerine doğru atama yapılan yöntem.

kuyrukta kalma süresi

(Alm. Warteschlangenzeit, f; Fr. temps en file d’attente, m; İng. queue time) endst. Herhangi bir sonlu hızda işlem yapan imalat veya hizmet biriminde işlem görmek amacıyla gelmiş malzeme ya da müşterilerin işlem görmeden önce bekledikleri süre.

kurulum maliyeti

(Alm. Rüstkosten, pl; Fr. coût de mise en route, m; coût de pré-ouverture, m; İng. setup cost) endst. Üretim sırasında bir partiden diğer partiye geçişte makinaların hazırlanması, takımların değiştirilmesi, işçi değişimi gibi süreçlerin getirdiği maliyetlerin tümü.