Kategori arşivi: i

imalat tedarik süresi

(Alm. Produktionsdurchlaufzeit, f; Fr. délai de mise en production, m; İng. manufacturing lead time) endst. Bir tedarik zincirinde, imalatın stoklama noktalarından veya müşteriden gelen siparişlere üretimle cevap verebildiği en kısa süre.

imalat

(Alm. Fertigung, f; Herstellung, f; Fr. fabrication, f; İng. manufacturing) 1. endst. Makinaların, aletlerin ve emek katkısı ile ortaya çıkarılan kullanıma ya da satılmaya elverişli mal üretimi. 2. mak. Malzemelere şekil verme ve şekillendirilmiş malzemeye özellik kazandırma amacıyla yapılan işlemler, yapım.

ilmik

(Alm. Schleife, f; Schlinge, f; Fr. boucle, f; İng. buckle; self-loop) 1. endst. Çizgelerde, her iki ucu da aynı düğüm olan ayrıt. 2. müh. Çözülmesi kolay düğüm, eğreti düğüm, ilmek.

ilişiksiz paralel makine çizelgeleme

(İng. unrelated parallel machines scheduling) endst. Belli bir performans ölçütünü eniyileyecek biçimde, birbiriyle kıyaslanamaz özelliklere sahip, ancak yapabildikleri ortak bir iş kümesine sahip makinelerde bir veya birden fazla işlem görmesi gereken işlerin bu makinelerde hangi sıra ve zamanda gerçekleneceğinin belirlenmesi.

ilk parça muayenesi

(Alm. Erststückprüfung, f; Fr. contrôle de première production, m; İng. first article inspection) endst. Tasarlanan kalite düzeyinin üretim aşamasında gerçekleştirildiğinden emin olmak için üretilen ilk parça üzerinde yürütülen