Kategori arşivi: h

Hamilton turu

(Alm. Hamiltonkreis, m; Fr. cycle hamiltonien; İng. Hamiltonian cycle) endst. Bir yönlü ya da yönsüz çizgede her bir düğümden tam olarak bir kere geçip başlangıç düğümüne belirli bir sırayı izleyerek dönen tur, Hamilton döngüsü.

H içermeyen çizge

(Alm. H-freier graph; Fr. graphe sans H, m; İng. H-free graph) endst. Tetiklenmiş altçizgeleri arasında, belirli özelliklere sahip olup H simgesiyle anılan herhangi bir altçizge bulundurmayan çizge.