Kategori arşivi: h

hedef kitle

(Alm. Fokusgruppe, f; Fr. groupe cible, m; groupe de clientèle, m; İng. focus group) endst. Ürünlerin veya hizmetlerin geliştirilmesi için ürün ve hizmetler hakkındaki düşüncelerini öğrenmek ve yeni düşünceleri yaratmak amacıyla bir araya getirilmiş müşteriler.

hata-sakınma tekniği

(Alm. Poka-Yoke; Fr. poka-yoke; détrompeur, m; İng. error-avoid technique; poka-yoke) endst. Japonca’da poke (hata) ve yoke (sakınma) sözcüklerinden oluşan, tasarım veya üretim sürecinde hataların oluşumunu önleme ve uygun olmayan ürünün kullanımından sakınma sistemini ifade eden etkin bir yaklaşım.

Hawthorne etkisi

(Alm. Hawthorne-Effekt, m; Fr. Fr. effet Hawthorne, m; İng. Hawthorne effect) endst. İş etüdü çalışmalarında, verimlilikte görülen artışın yapılan yöntem iyileştirmeleri ile birlikte, işgörenlerin gözlem altında olduklarını bilmelerine ve işverenin bu iyileştirmelere duyduğu ilginin işgörenlerde yarattığı moral ve motivasyona da bağlanabileceğini gösteren Western Electric Şirketinde yapılmış çalışma.

hata türü ve etki analizi

(endst. FMEA) (Alm. Ausfallarten- und Wirkungsanalyse, f; Fehler-Möglichkeits-und-Einfluss-Analyse, f; Fr. analyse des modes de défaillance et de leurs effets, f; İng. failure mode and effect analysis) endst. Herhangi bir süreçte karşılaşılabilecek olası hata türlerini ortaya çıkararak her birinin yol açacağı etkileri ve bu etkilerin ciddiyetini belirlemek için kullanılan analiz tekniği.

hata çözümlemesi

(Alm. Fehleranalyse, f; Fr. analyse de l’erreur, f; İng. error analysis) endst. Hata mekanizması, hata nedeni ve hatanın sonuçlarını belirlemek ve çözümlemek için hatalı parçanın dizgesel ve mantıksal incelenmesi. [1]

MATEMATİKTE HATA ANALİZİ: Bir sorunun çözümünde mevcut olabilecek tür ve hata miktarı veya belirsizlik çalışmasıdır. [2]

DİLBİLİMİNDE HATA ANALİZİ: Dil hatalarının çeşitlerini ve nedenlerini araştırır. [3]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Error_analysis_(mathematics)

[3]: https://en.wikipedia.org/wiki/Error_analysis_(linguistics)

hat dengeleme kaybı

(Alm. Gleichgewichtsverlust, m; Fr. perte d’équilibrage de chaînes, f; İng. line balance loss) endst. Bir üretim hattında, işlerin dengeli bir şekilde istasyonlara dağıtıldıktan sonra, saptanmış çevrim süresi ile bir iş

hata oranı

1. (Alm. Fehlerrate, f; Fr. taux d’erreurs, m; İng. error rate) elk. Sayısal veri iletiminde, belirli bir gözlem süresinde oluşan sayısal hataların toplam gelen bitlerin sayısına oranı. 2. (Alm. Fehlerrate, f; Fr. taux d’erreurs, m; İng. error rate) endst. Bir çalışanın, yaptığı işe özgü birim zamanda yaptığı hata sayısı ve/veya yazı giriş hatası, kontrol vanasını yanlış yere döndürme, yanlış doz ayarlama gibi yapması gerektiği yerde işi ıskalama sayısı. [1]

Hata Oranı, hataların frekansı aşağıdaki kullanımlara sahip olabilir: *

  • Bayes Hata Oranı: Herhangi bir sınıflandırıcı için rastgele bir sonucun mümkün olan en düşük hata oranını verir ve indirgenemez hata ile benzerlik gösterir. [2]
  • Bit Hata Orani(BER): Bit hata oranı, incelenen bir zaman aralığında transfer edilen toplam bit sayısına bölünen bit hatalarının sayısıdır. [3]
  • Kelime Hata Oranı(WER): Kelime hata oranı (WER), bir konuşma tanıma (ses tanıma) veya makine çeviri sisteminin performansının ortak bir metrikidir. [4]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Bayes_error_rate

[3]: https://en.wikipedia.org/wiki/Bit_error_rate

[4]: https://en.wikipedia.org/wiki/Word_error_rate

*: https://en.wikipedia.org/wiki/Error_rate

harmanlama problemi

(Alm. Mischungsoptimierungproblem, n; Fr. problème de mélange, m; İng. blending problem; mixing problem) endst. Çeşitli girdilerin karıştırılıp bir araya getirilerek hedef ürünün elde edilmesinin en düşük maliyetle sağlanması probleminin doğrusal programlama hali.